Karbul Su Arıtma Cihazı

Su Arıtma Filtreleri Nelerdir?

Su Arıtma Filtreleri Nelerdir?

Su arıtma cihazlarında öncelikli olarak 3 adet karbon filtre bulunur. Bunlar  kömür bazlı ön karbon  filtrelerdir. Bu ön karbon filtrelerin görevi su içerisindeki yüzer bakterileri ve sudaki kloru hapsetmektir. Ön karbon filtrelerden geçen ağır metaller ve bakteriler dördüncü filtreye aktarılır. Ön karbon filtrelerin bir görevi de dördüncü filtreyi korumaktır. Çünkü su arıtma cihazları içerisinde yer alan dört filtrenin önemi oldukça büyüktür.

Cihaz içerisindeki dördüncü filtreler böbrek görevi görür demek yanlış olmaz. Dördüncü filtrede zararlı ve yararlı mineraller ayrıştırılarak cihazdan atılır. Yararlı olan su ise su arıtma cihazı içerisinde yer alan çelik kazana aktarılır. Çelik kazana aktarılan su saf sudur ve pH değeri 6- 6.5 oranındadır. Arıtılan su çelik kazandan musluğa ulaşmadan önce son bir kez filtreden geçer.  Bu filtre kazan içerisinde bekleyen suda meydana gelebilecek bakterileri tutar ve önceki filtrelerden geçmiş olan suyun acımsı tadını ortadan kaldırır. 

Su Arıtma Cihazlarında Filtre Değişiminin Önemi 

Su arıtma cihazlarının içinde bulunan filtreler suyun temizlenmesi ve kötü kokulardan görevini görür. Bu nedenle su arıtma cihazlarının en önemli kısımları filtrelerdir. Kullanım ömrü dolmuş olan filtrelerinin muhakkak değiştirilmesi gerekir.  Bunun nedeni ise kullanım ömrü dolmuş olan filtrelerin su arıtma cihazına zarar vererek bozma noktasına getirmesinden kaynaklıdır. Ayrıca değiştirilme zamanı gelmiş olmasına rağmen değiştirilmeyen su arıtma cihazı filtreleri ile su tüketimi insan sağlığına zarar verir.  Su arıtma cihazlarının en önemli filtrelerinden biri de membran filtrelerdir. Bu filtrelerin 2 yılda bir yenisi ile değiştirilmesi gereklidir. Diğer filtrelerin ise 6 ayda bir değişimi yapılmalıdır. Su arıtma cihazı satın alırken filtre değişimi ile ilgili satıcıdan bilgi almak gereklidir. 

5 Micron Filtresi 

Su arıtma modelleri içerisinde yer alan 5 Micron fitre suyun ilk olarak temizlendiği filtredir. Filtrenin görevi toprak tortu gibi büyük parçalı zararlı maddeleri süzdükten sonra ikinci aşama olan karbon blok filtresine suyu göndermektir.   Suyun arındırılmasında en önemli aşamalar arasındadır. 5 mikron filtrenin kullanım ömrü 6 ay kadardır ve en fazla 9 ay içerisinde bu fitrenin yenisi ile değiştirilmesi gereklidir. Bu filtrenin yenisi ile değiştirilmemesi diğer fitrelere ve cihaza zarar verir. Su arıtma cihazlarında filtre değişimine dikkat ederek cihazınızın daha uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlarsınız. 

CTO Karbon Blok 

Su arıtma cihazlarının bir diğer filtresi ise karbon blok filtresidir. Bu filtre su arıtma işleminin 2. aşamasını oluşturur. Toz toprak gibi büyük partiküllerden arındırılmış olan su bu filtreye gelir ve suyun tadı kokusu rengi düzenlenir. İçerisinde fazla miktarda klor bulunan sular bu fitre ile içme suyu haline gelir. Su arıtma cihazları için karbon blok filtre son derece etkilidir.  İçerisinde ağır kimyasal barındıran sular insan sağlığına büyük ölçüde zarar verdiği için bu filtrenin muhakkak düzenli olarak kullanılması ve değiştirilmesi gereklidir.

Karbon blok filtrenin kullanım ömrü 6 ila 8 ay arasında farklılık gösterir. Bu filtrenin düzenli bir şekilde değiştirilmemesi klordan arındırılmamış olan suyu içmeniz anlamına gelir.  Ayrıca bu filtre suyu kimyasal maddelerden arındırır için membran filtreyi de korumaktır. Karbon blok fitrenin zamanında değiştirilmemesi halinde su arıtma cihazınızda sorunlar meydana gelir. 

Granül Karbon Filtresi 

Su arıtma cihazlarının 3. aşamasını yapan granül karbon filtresi cihazlar için büyük önem taşıyan filtrelerden biridir.  Granül karbon filtresi suyun organik maddelerden arındırılarak tüketiciye ulaşmasını sağlar. Ayrıca bu filtre suyun renk tat ve koku gibi hususlarında da çok büyük bir görev görür. Suda meydana gelen kimyasal maddeleri arındırır ve tüketicinin sağlıklı bir suya ulaşmasına imkân sağlar.  Bu filtre su içerisinde oluşabilecek böcek ilaçları ve farklı hayvan ölüleri ayrıca kokuları arındırma görevi yapar. Granül karbon filtresinin kullanım ömrü 6 aydır ve ömrü dolan filtrenin muhakkak değiştirilmesi gereklidir.  Su arıtma cihazı fiyatları marka ve modele göre farklılık göstermekle birlikte cihaz satın alınırken fitre kullanım ömürlerine dikkat etmek önem arz eder. 

Membran Filtre 

Su arıtma cihazlarının tartışmasız en önemli filtrelerinden biri membran filtredir. Cihaz içerisindeki arıtma işleminin büyük kısmı membran filtre de gerçekleşir. Bu filtrede mikron aralığı çok ufak olduğu için suyun içerisinde bulunan en küçük bakteri ve mikroorganizmalar bile yok edilir. Membran filtre suyun en sağlıklı ve en içilebilir hale gelmesinde büyük bir görev üstlenir. İçmiş olduğumuz su ile vücudumuza aldığımız bakteriler ve mikroorganizmalar birçok farklı sağlık problemine yol açabiliyor. Bu gibi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmamak için su arıtma cihazlarındaki membran filtrenin kaliteli bir fitre olmasına dikkat etmek gereklidir.

Membran fitreler çok ufak gözeneklere sahip olduğundan dolayı suyu tamamen arıtır. Su içerisinde en ufak bir bakterinin kalmamasına yardımcı olur. Sağlıklı bir su tüketmek için muhakkak su arıtma cihazları tercih edilmelidir.  Membran filtrenin kullanım ömrü diğer filtrelere oranla daha uzundur. Yaklaşık olarak 2 ila 3 yıl arasında değişen bir kullanım ömrü vardır. Diğer filtrelerin düzenli bir şekilde değiştirilmemesi ise membran filtreye zarar verir. Kullanım ömrü dolan membran filtrenin muhakkak yenisi ile değiştirilmesi gereklidir. 

Karbon Filtre ve Mineral Filtre 

Su arıtma cihazlarının içinde bulunan diğer filtreler ise mineral filtre ve karbon filtredir. Su arıtma işleminin son aşamalarındaki bu iki filtrenin kullanım ömrü 6 aydır.  Su içerisinde bulunan böcek ilacı ve klor gibi kokuları ortadan kaldırılmasına yardımcı olan karbon filtre, suyu kimyasal maddelerden de ayrıştırarak tüketiciye ulaştırır. Membran filtrede tamamı temizlenen su sonrasında karbon filtreye ulaşır ve burada güzel bir tat ve koku kazanır.  Arıtılan suyun hem tadı hem de kokusu bu aşamada çok daha iyi bir hal alır.

Karbon filtre aşamasında suyun lezzeti mükemmel bir hale gelir. Sonrasında karbon filtreden çıkan su mineral filtreye ulaşır. Mineral filtrede ise suya sodyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller ilave edilir. Bu sayede içme suyu çok daha kaliteli bir hale gelmiş olur. Ayrıca insan sağlığı için gerekli olan mineraller de bu sayede su içilerek alınmış olur. İnsan sağlığı açısından büyük önem taşıyan suyun sağlıklı ve lezzetli bir şekilde içilebilmesi için en iyi su arıtma cihazı marka ve modellerinin önemi büyüktür.