Karbul Su Arıtma Cihazı

Tarımsal Su Arıtma Sistemleri

Tarımsal Su Arıtma Sistemleri

Tarım yapılırken sulamanın, bitkinin ihtiyacına cevap verecek şekilde gerekli olan miktarda ve zamanlaması doğru yapılarak sulamanın yapılması gerekir. Yapılan tarımdan istenilen verimin alınabilmesi için sadece yağmur suyundan aldığı suyun haricinde tarımda su kullanılması önemlidir. Ülkemizdeki su kaynaklarından elde edilen suyun %70 i tarım için kullanılmadığı sürece ve nüfusun artması sanayinin de hızla büyümesi gibi sebepler tarım da su sıkıntısına sebep oluyor.

Bunun önüne geçebilmek için de su ihtiyacını su arıtma sistemleri ile karşılama yoluna başvuruluyor. Verimli olmayan kalitesi düşük olan suyun kaliteli su olarak kullanılabilmesi için su arıtma sistemlerinden yararlanmak en akıllıca çözüm olacaktır. Bunun için de tarımsal su arıtma sistemleri insanlara büyük kolaylık sağlıyor.

Tarımda Su Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Ülkemizde tarım alanlarının 8,5 milyon hektarı sulanabiliyor. 2011 yılı sonunda toplam 5,6 milyon hektarı sulamaya açılabilirken 2023 yılında bunların tamamının sulamaya açılması bekleniyor. Nakil hatlarda bulunan su kayıplarının azaltılması için de kapalı sulama sistemlerinin kullanılması hedefleniyor.

Tarımda kullanılan suyun içindeki tuz miktarı bitkiye zarar verdiği ve öldürmesine sebep oluyor. Bu yüzden tarımda kullanılan suyun tuz oranı mutlaka kontrollerden geçerek kullanılmalıdır. Böylece önlem alınarak suyun kalitesi artırılabilir.  Sadece Türkiye'de değil Dünyada da su ihtiyacı her geçen gün artıyor.  Su ihtiyacını karşılayabilecek kaynakların çoğaltılması ve iyi kullanılması şart gözüküyor. Tarımsal su arıtma sistemleri ile suyun doğru kullanılması mümkün olacaktır.

Su Kaynaklarının Kullanımına Neden Dikkat Edilmelidir?

Türkiye’deki toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve de sulama dan sağlanacak faydaların daha etkili olması için sulama projeleri geliştirilmelidir. Günümüzde 8,5 milyon hektar alanın yaklaşık olarak yüzde 74’ü sulanabiliyor. Beslenme ihtiyacının karşılanabilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi tarımsal yetiştirilen ürünlerin sürekli ve dengeli bir şekilde üretilebilmesi için sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin kurulması gerekiyor. Su tüketimi hızlı bir şekilde atarken çevrenin kirlenmesi ve sanayinin de gelişmesi ile temiz su kaynakları hızlı bir şekilde azalıyor. Bunun için mutlaka tarımsal su arıtma sistemleri kullanılmaya başlanmalıdır.

Suyun Bitkinin Yetişmesi için Önemi Çok Büyüktür!

 • Su bitkinin büyümesi için en önemli besin elementidir.
 • Su bitkinin içinde bir taşıyıcı göreve sahiptir.
 • Fotosentez yapabilmesi için gereklidir.
 • Bitkinin kendine özgü şeklini alabilmesi yapraklarının açılıp kapanması bitkinin içerdiği suya bağlıdır.
 • Su bitkinin gövdesini sıcağa ve soğuğa karşı korur.
 • Su bitkinin gelişmesine ve bitkilerin ürünlerinin artması bakımından etkili olur.
 • Toprakta biriken tuzlar suyun sayesinde yıkanır ve böylece bitkiye zarar veremez.

Su bitki ve toprak için bu denli önemliyken suyun doğru kullanılması daha da büyük önem arz ediyor. Onun için doğru su kullanımı konusunda gereken çalışmaların yapılması ve tarımsal su arıtma sistemleri daha çok önemsenmelidir.

Toprak Olmadan Yapılan Tarımın Olmazsa Olmazı Su!

Topraksız yetiştirilen bitkinin de en çok ihtiyacı olan sudur. İhtiyacı olan tüm vitamin ve mineraller suda olduğu için özel sulama yöntemleri ile su seradaki bitkiye verilir. Bu durumda yetiştirilen bitkinin kalitesini artırabilmek için suyun karakteristiği çok önemlidir.

Toprak yetiştirilirken demir, çinko, gibi fazlası toprağa zararlı olan elementlerin ph ve tuz oranının yüksek olması da bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Seracılıktaki topraksız tarımda da Tarımsal su arıtma sistemleri kullanılarak sudaki istenmeyen maddeler tuz gibi giderilmektedir. Bu şekildeki bir arıtma yapılması suyun kalitesini artırarak bitkiden daha fazla verim alınmasını sağlar. Bu yöntem ile mikrop bakteri ve parazitler de bitkide bulundurulmaz.

Sulama Sistemlerindeki Filtrelerin Önemi

Tatlı suyun azalması kaynakların kurumaya başlaması son yıllarda çok önemli bir sorun haline geldi. Temiz suyun kaynaklarının azalması bir taraftan da bu kaynakların hızlı bir şekilde kirlenmesine sebep oldu. Bu yüzden gelişmiş sulama sistemlerinde gerek yeraltı suyu olsun gerekse kanal suyu kullanılsın her geçen gün daha iyi filtrelere ihtiyaç duyuluyor. Otomatik geri yıkama özelliği olan filtreler kullanılabilir.

Bu filtreler sayesinde uzun yıllar güvenle sulama çalışmalarınız yapabilirsiniz. Tıkanmayan damlatıcılar ve yağmurlama şeklindeki sulama sistemleri tarımsal su arıtma sistemleri için oldukça iyi bir çözüm olacaktır.  Bu sistemler ile hem su verimli kullanılmış hem de tarımsal beklenti karşılanmış olacaktır.

Modern Sistemlerdeki Tarımda Su Kullanımı Nasıl Olmalı?

İnsanın yaşaması için gerekli olan birçok bitkisel ve hayvansal ürünlere ihtiyacı vardır.  Bu ürünleri yetiştirmek için yapılan tüm faaliyetlere tarım denir. Bu tarımın yapılması ve insanın hayatını sürdürebilmesi için suya ihtiyacı vardır. Bu yüzden su ve tarım birbirine bağlıdır. Su olmadan tarım olamaz. Araştırmalar sonucunda edinilen bilgiye göre dünyadaki toplam suyun yüzde 70’i tarım sulamalarında kullanılıyor. Türkiye’de ise 110 milyar ton kullanılabilir suyun %75’i tarım amaçlı sulamada kullanılıyor.

Gelecek yıllarda insan nüfusunun artması ile gıda ihtiyacının da artacak olması tarım için kullanılacak suyun da daha fazla miktarda olması bekleniyor. Bunun için de tarımsal su arıtma sistemleri önemli bir yer teşkil ediyor.

Suyu Kontrollü Tüketmek İçin Neler Yapılabilir?

Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi çok fazla su tüketiliyor. Ve bu suyun büyük kısmı tarımda kullanılıyor. Su kullanımı ile ilgili profesyonel sistemlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden en etkili sulama sistemlerini kullanmak su tasarrufu açısından ve de tarımsal su arıtma sistemleri açısından daha verimli olacaktır. Suyu bitkinin ayağına kadar götürmek ve yeni çıkan damlama sulama yöntemi ile sulama yapılması bu konudaki en iyi yöntemlerdendir. Damlama sulama sistemi ile bitki gerektiği kadar su ile sulanır ve gereksiz su israfı ortadan kalkmış olur.

Topraksız Yapılan Tarımda Su Arıtma Nasıl Olmalı?

Topraksız yapılan tarım sistemleri birçok açıdan avantajlıdır. Bu yöntemle bitki kontrollü büyürken topraksız tarım da su arıtma sistemleri verimi %70 civarında artırıyor. Su tasarrufunun yanı sıra bitkideki parazit, mikrop ve bakteri olma olasılığı tamamen ortadan kalkıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı üretim yapılan bu sistemlerde gübre ve ilaç ihtiyacı da en alt seviyede oluyor. Son çıkan katlı sulama sistemi kullanılırsa ürünün kalitesi ve miktarı artarken su tasarrufu da sağlanmış olur.

Topraksız yapılan tarımda genelde ters ozmoz tekniği kullanılır. Suyun arıtılmasında en çok kullanılan reverse ozmoz sistemi sayesinde eldeki suyun EC ve pH oranı en uygun duruma gelir. Buda tarımsal su arıtma sistemleri için atık suyun tekrar kullanılmasını sağlar.

Sulamanın Faydaları

 • Kısa süren kuraklık döneminde bitkilerin zarar görmesini önler.
 • Sulama sayesinde kalite artar verim çoğalır.
 • Üretimdeki ve gelirdeki dalgalanmaların önüne geçer.
 • Sulama sayesinde toprak nemlendirilir ve rüzgârın erozyonuna karşı direnci artar.
 • Bazı sulama yöntemlerinde ise gübre ve tarım ilaçları suyla beraber verilir.
 • Sulama yapılarak bazı hava şartlarının olumsuz etkileri aşırı sıcaklık ve donma gibi olumsuz etkiler ortadan kalkar.
 • Hasat sorası toprağın işleme kıvamına gelmesi ve toprağa atılan tohumların çimlenebilmesi için gerekli olan nem sulama sayesinde gerçekleşmiş olur.
 • Sulama ile topraktaki tabanın taşı yumuşatılır.

Tüm bu sulama tarımsal su arıtma sistemleri ile daha rahat ve sağlıklı yapıla biliniyor.