Karbul Su Arıtma Cihazı

Arıtma Su PH Değeri

Arıtma Su PH Değeri

Genel vücut sağlığımız için yeterli ve sağlıklı su tüketimi hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple günlük en az 2 litre su tüketmeli ve tükettiğimiz suların bileşenlerine de dikkat etmeliyiz.

Öncelikle tükettiğimiz sular uzmanlar tarafından belirtilen PH değerine sahip olmalı ve sağlığımızı tehdit eden zararlı bakteri, mikroorganizma, çeşitli kimyasallar vb. maddeleri içermemelidir. Günümüzde su kaynaklarının doğal yapısı ve çevre kirliliğinin de su kaynaklarına olan olumsuz etkileri sebebiyle bu özelliklerde su elde etmek ancak su arıtma cihazları ile mümkündür. Çünkü doğal su kaynaklarının kirlenmesi sonucu evlerimizdeki musluk suları tüketilemez hale gelmiştir. Bu duruma bir çözüm olarak bazı insanlar tarafından damacana ve pet şişelere depolanan sular tercih edilse de uzmanlar bu suların kanserojen maddeler içerdiği konusunda önemli uyarılarda bulunmaktadır. Zaman içerisinde insanların musluk suyu, damacana ve pet şişelerdeki suların zararları konusunda bilinçlenmesi ile toplumda su arıtma cihazı kullanımı artmıştır.

Su arıtma cihazları musluk suyunu zararlı unsurlardan ayrıştırdıktan sonra uzmanlar tarafından belirtilen PH değerine de sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır. PH değeri suyun asidik veya bazik olmasını ifade etmektedir. PH değeri 0 ile 14 arasında belirlenmekte ve 7 nötr kabul edilerek 0-7 arası sular asidik 7-14 arasında olan sular ise bazik özellik göstermektedir. Asidik özellikteki suların içerisindeki karbondioksit miktarı fazla iken bazik özellikteki sularda ise Kalsiyum bikarbonat ve alkali tuz miktarı fazladır. Uzmanlar insan sağlığı için tüketilen suların ya nötr ya da bazik özellikte ve ortalama 7,5-9,5 arasında PH değerine sahip olması gerektiğini belirtmektedir.

Sağlıklı suya erişim için günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan su arıtma cihazları içerisinde Karbul Su Arıtma Cihazları tarafından hizmetinize sunulan su arıtma cihazları yüksek kaliteli ve gelişmiş filtreleme özelliği ile musluk suyunuzu zararlı unsurlardan ayrıştırmasının yanı sıra uzmanlar tarafından belirtilen PH değerine de sahip olarak tüketiminize hazır hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Vücut sağlığınız için her an belirlenen PH değerine sahip, sağlıklı ve taze su tüketebilmek için sizler de Karbul Su Arıtma cihazlarını tercih edin.