Karbul Su Arıtma Cihazı

Su Yumuşatma

Su Yumuşatma

Su Yumuşatma Nedir?

Su içerisinde çözünmüş bir biçimde yer alan kalsiyum ve magnezyum iyonları, suda sertleşme meydana getirir. Suda bulunan iyonlar, sertliğe neden oldukları için suyun içinden giderilmeleri gerekir. Böylelikle, içme sularının yumuşatılması ve suyun içerdiği tadın iyileşmesi sağlanır. Su yumuşatma cihazları, iyon değişimi prensibine uygun bir şekilde çalışarak suda bulunan ve sertliğe neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını uzaklaştıran komple ünitelerdir. Kaliteli bir su, insan sağlığı ve endüstriyel anlamda büyük bir önem taşır.Suyla çalışan kazan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi önemli işlevler sağlayan makinelerin uzun ömürlü kullanımı açısından suların yumuşatılması gerekir.  Suda tortu bulunması, su kullanımı yapan cihazlarda akışın yavaşlamasına neden olur.

İçerisinde kalsiyum ve magnezyum gibi yüksek konsantrasyonda çözünmüş olan mineraller barındıran sudur. Sert sular, tesisatlarda, ısıtma sistemlerinde, boya apre tesislerinde ve kirecin zarar vermiş olduğu kullanım alanlarının tamamında telafisi mümkün olmayan pek çok arıza yaşanmasına neden olur. Su ile çalışan makinelerde, tesisata bağlı boruların kısa sürece kireçtaşı meydana gelmesiyle kesitlerin daralmasına neden olacağı için sistemin doğru bir biçimde çalışmamasına neden olur. Bunun yanında, sabun, deterjan, şampuan gibi ürünlerin tüketiminde artış yaşanmasına neden olur. Tüm bunlara karşı su yumuşatma işlemlerinin yapılması en doğru yol olarak görülür.

Yumuşatma Nedir?

Suda yer alan çözünmüş kalsiyum ve magnezyum iyonları sularda sertlik meydana getirir. İyon değişimi tekniğiyle, suda sertlik yaratan bu iyonların alınması işlemi yumuşatma olarak isimlendirilir. Su sertliğine sebep olan kalsiyum ve magnezyum içeriğinin tarif edilmesi için kullanılır. Sert su, sanayi alanında kullanılan buhar kazanlarında, kapalı çevrim hatlarda ve makineler içerisinde bir kireç tabakası oluşturur. Bu durum da ısı kayıplarına ve yoğun olarak enerji kaybına, ciddi arızalara neden olur. Böylelikle,  mali zararlar gerçekleşir.

Çeşitli cihazlarda tortular yaşanmasıyla birlikte tıkanmalar ve hassas kontrol cihazlarında bozulmalar meydana gelir. Sudaki sertlik zaman içerisinde kendiliğinden ya da su ısıtılması sonucunda hızlı bir biçimde çözünürlüğünü kaybeder. Bunun sonucunda da geçmiş olduğu yüzeylere yapışmaya başlar. İçi hızlı bir şekilde dolan su borularının su basıncı ve akışı azalır. Bu durum da kısa bir süre içinde boruların değişimini zorunlu hale getirir. Çamaşır makinesi, şofben, bulaşık makinesi gibi sıcak su ile çalışan makinelerde kireçlenme yaşanır ve tadilat yapılması gerekir. Sert sular, kumaş üzerinde çözelti oluşturarak kumaşın renginin solmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu nedenle su yumuşatma sistemleri büyük bir öneme sahiptir.

Su Yumuşatma Cihazı Seçimi

Su yumuşatma cihazı seçimi yaparken, cihazın kullanım ömrü, yedek malzeme garantisi, ispatlanmış servis, iç dolgu malzemesi, cihazların rejenerasyon süresi ve harcanan malzeme tüketim oranları gibi kriterlere uygun olarak seçilmelidir.  Giriş suyu değerlerinin analizi de büyük bir önem taşır. Şebeke suyu ya da artezyen suyu kullanımına bağlı olarak seçim yapmak gerekir. Bu durum suyun sertliği açısından önem taşır. Suyun sertliğini ifade ederken Fransız sertliği ya da Alman sertliği gibi ifadeler kullanılır. Ayrıca, suyun iletkenlik değeri de seçilmek istenen sistem bakımından göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur. Suyun yoğunluğu, kullanım amacı ve kullanım yeri sistem tercih ederken seçeneklerin belirlenmesine yardımcı olur. Kullanılacak reçine miktarı belirlenmeli ve ona uygun olarak tank seçimi yapılmalıdır. Tank içinden geçen su hızının doğru bir şekilde seçilmesi gerekir.

Sanayi alanında gerçekleştirilmiş olan üretimler kapsamında makinelerin ya da farklı sistemlerin herhangi bir biçimde zarar görmemesi için, suyun yumuşatılması çok büyük bir önem ifade eder. Ayrıca insan sağlığını temel almak sureti ile güven duyulan bir içim gerçekleştirerek bazı ciddi hastalıklara yakalanmamak için su yumuşatma işlemi gerçekleştirilir. Özellikle şebeke suları temele alındığında musluklarda oluşan arızalar daha yoğun biçimde meydana gelir. Kalorifer tesisatlarında kireçlenme yaşanması da bu duruma örnektir. Bu yüzden su arıtma işlemi kapsamında, bu gibi etmenler dâhilinde suyun yumuşatılması çağımızda çok büyük bir önem arz eder.

Su Yumuşatma Cihazı Fiyatları

Su yumuşatma sistemi, suda sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyumu, su içerisinden uzaklaştırır. Suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum, bu işlemin yapıldığı mineral tankındaki katyonik reçinelerdir. Basit bir iyon değişim prensibi ile bu reçineler, reçine yapısında sodyum iyonlarını tutarken, suda kalsiyum ve magnezyum iyonlarını hapseder. Reçine doygunluğu ismi verilen durum; sodyum iyonları tükendiğinde, sistem tuzlu su ile yenilenerek tekrar devreye alınacaktır.

Yumuşatma filtreleri, filtre içindeki katyonik reçine üzerinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarının tutulmasını sağlayarak yumuşak su elde edilmesi için kullanılır. Basit iyon değişim prensibi sayesinde, bu reçineler, reçine yapısındaki sodyum iyonlarını tutarken sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını yakalar. Reçine doygunluğu ise sodyum iyonları tükendiği zaman, sistem tuzlu su ile yenilenecek ve tekrar devreye alınacaktır.

Su yumuşatma cihazlarının fiyatları cihazların markalarına, modellerine, dayanıklılığına, kaliteli malzemelerden yapılıp yapılmadığına ve performansına göre değişiklik gösterir. Bunun yanında, kullanılmak istenen su miktarının ebatlarına, sistemin boyutuna ve kapasiteye göre de farklı fiyat aralıkları yer alır.

Su Yumuşatma Cihazı Nedir?

Su yumuşatma cihazı, reçine tankından oluşmuş bir yumuşatma ünitesidir. Sert su, tankın içerisine girdiği zaman suyun sertleşmesine neden olan iyonlarından ayıran reçineden geçer. Reçine, suni bir şekilde üretilir. İçerisinde çapraz bağlı çeşitli polimerler bulunur. Bunun yanında anyotik ve kanyotik niteliklere sahiptir. Bu malzeme suyla temas ettiğinde, bünyesinde bulunan iyon ile suda bulunan iyonu yer değiştirir. Suyun sert olmasına sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonları kendilerini reçineye bağlar.

Reçine içindeki sodyum iyonları da suya yüklenmiş olur. Bu şekilde sert suyun yumuşatılması sağlanarak kullanıma verilir. Reçine kullanıldığı zaman, sertliğe sebep olan minerallere doygun bir duruma gelir. Bu durum da su yumuşatma niteliğinin kaybolmasına sebep olur. Bu durumda rejenerasyon işleminin yapılması uygundur. Reçinenin tuzlu suyla yıkanmasına rejenerasyon ismi verilir. Tuzlu su kalsiyum ve magnezyum iyonlarını alırken, reçinenin kaybolan sodyum iyonları karşılanır. Böylelikle kullanıma hazır hale getirilmiş olur.

Su Yumuşatma Nasıl Yapılır?

Su yumuşatma, çoğunlukla kireç yumuşatma ya da iyon değiştirme reçinelerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bunun yanında su filtreleri sistemlerinde nano filtrasyon ya da ters ozmos membranları kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Reçineli su yumuşatma üniteleri, su sertliğinin 10 Fr üzerinde olduğu durumlarda yumuşatılması gerekir. Suda sertlik sağlayan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının reçine üstünde yer alan sodyum iyonları ile yer değiştirmesi sağlanarak gerçekleştirilir. Bu sayede, iyon değiştirme yöntemi ile sistem içerisinden çıkarılan suyun sertliğinin alınması sağlanır.

Reçineler doyuma ulaştığında debi veya zaman kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girer. Bunun sonucunda da kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenmesi sağlanır. Kalsiyum ve magnezyum iyonları reçineden çözündüğü zaman işlemin tamamlanması gerçekleştirilir. Çözülmüş olan kalsiyum ve magnezyum iyonları ters yıkama ile dışarı atılması sağlanır. Böylelikle, reçine bir sonraki yıkama süreci için hazır halde bulunur. Su yumuşatma sistemleri kullanılması planlanan yere göre tekli ya da çift tanklı olarak tasarlanır.