Karbul Su Arıtma Cihazı

Endüstriyel Arıtma

Endüstriyel Arıtma

Geçmiş yıllardan bugüne özellikle sanayi tipi iş yerlerinde endüstriyel arıtma sistemleri sıklıkla tercih edilir. Atık suların temizlenmesi ve kullanılabilir hale gelmesi için kullanılan endüstriyel arıtma sistemleri, insan sağlığı açısından büyük bir önem taşır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte geliştirilen cihazlar, atık suların içerisinde bulunan kimyasallardan ve tortuların temizlenmesini sağlar. Ayrıca suların işletilmesinde de en ideal seçimler endüstriyel arıtma sistemleridir. 

Belirli bir sistem ve tesis üzerinde kurulan enüstriyel arıtmalar, sektörlerin çalışma alanları farklı olduğundan değişik model ve düzeneklerde kurulurlar. Endüstriyel arıtma sistemlerinin seçimlerinde de dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, işletmenin hangi sektör üzerinde hizmet verdiğidir. Bu sebep ile endüstriyel arıtma sistemleri tüm sektörlerin alt üretim aşamaları incelenir ve titiz çalışmalar sonrasında üretimi yapılır. 

Endüstriyel Atık Su Nedir ?

İşletmelerde bulunan endüstriyel atık su arıtma sistemlerinde, işletmenin üretim yapmak için kullandığı hammaddenin işlenmesi ve ürünün üretilmesi işlemleri sonucunda ortaya çıkan sulara endüstriyel atık su ismi verilir. Ortaya çıkan bu atık sular sanayi tesisleri, üretim fabrikaları, organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen yıkama, pişirme, ısıtma, reaksiyon ürünleri, ayırma, taşıma ve kalite kontrol işlemleri sonrasında görülebilir. Endüstriyel atık suların içerisinde bulunan maddeler çıkmış olduğu tesisin üretim ya da çalışma prensiplerine göre değişiklip göstermiş olup, görülen bu değişikliklere göre arıtma yöntemi ve arıtma cihazı modeli seçilir. 

Atık suların endüstriyel arıtma sistemleri ile temizlenmesi oldukça kolaydır. İşletmeler endüstriyel arıtma sistemleri kurulmadan önce atık sularının içerisindeki kirlilik oranını mutlaka ölçtürmelidir. Kirlilik oranına göre su iiçin gerekli olan endüstriyel arıtma sistemleri kurulur. Kirlilik oranı düşük olan nitelikli evsel atık sularda biyolojik arıtma sistemleri yeterli olurken, endüstriyel atık su arıtma işlemlerinde suyun içerisindeki kirlilik oranı yüksek olacağı için biyolojik arıtma sistemleri tek başına yeterli olmaz. Bu sebep ile suyun kirlilik oranına uygun endüstriyel atık su sistemlerini seçmek önemlidir. 

Endüstriyel Arıtma Sistemleri Çeşitleri  

Endüstriyel arıtma sistemleri işletmenin sektörüne ve arıtımı yapılacak olan suyun çeşitine göre farklılık gösterir. Bu anlamda endüstriyel arıtma sistemleri kurulmadan önce dikkat edilmesi gereken unsurlara bakılmalıdır. Endüstriyel arıtma cihazı takılmadan önce mutlaka su kirlilik oranı ölçülmeli ve buna uyun cihazlar tercih edilmelidir. Yaşam alanlarında genellikle nitelikli evsel atıkların temizlenmesi için fiziksel arıtma cihazları kullanılır. Fiziksel arıtma cihazları su içerisinde bulunan katı parçaların, yağ atıklarının, yüzebilir ve çekebilir formdaki maddeleirn temizlenmesinde tek başına yeterli gelir. 

Sanayi ortamları başta olmak üzere endüstriyel nitelikli atık suların temizlenmesinde ise en çok kimyasal arıtma sistemleri tercih edilir. Diğer arıtma sistemleri ile sudan ayrılması sağlanamayan maddeler, su içerisinde çözünmüş halde bulunan kimyasallar ve sağlığa zararlı olan etkenler bu sistem sayesinde kolaylıkla ayırt edilir. Kimyasal arıtma sistemleri koagülasyon, nötralizasyon ve flokülasyon olmak üzere üç farklı gruba ayrılırlar. İşletmenin durumuna uygun olan kimyasal arıtma sistemi firmalar tarafından tavsiye edilir ve kişinin talebi doğrultusunda kurulur. 

Endüstriyel Su Arıtma Firmaları

Endüstriyel su arıtma cihazları işinde usta olan uzman kişiler veya firmalar tarafından kurulabilir. Endüstriyel arıtma cihazları sayesinde atık suların temizlenmesi hem çevreye hem de insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kalkmasını sağlarlar. Endüstriyel arıtma cihazlarının bu işlevini yerine getirebilmesi için filtrasyon sistemleri kullanılır. 
Endüstriyel arıtma sistemlerinde ya da şebeke sularının temizlenme işlemlerinde aktif karbon ismi verilen fitreler tercih edilir. Atık suların içerisinde bulunan organik bileşenlerin dengelenmesi ve maddelerin uzaklaştırılması için aktif karbonlar büyük önem taşır. Endüstriyel arıtma sistemlerinin doğru kurulmaması veya yapılan küçük bir hata kimyasal reaksiyonalra sebep olabileceğinden, mutlaka endüstriyel arıtma sistemleri firmasından destek alınmalıdır.